LED 800 Pro gidroponiki ýagtylyk ösýär

Ösümlikleriň ösmegi we ösmegi ýagtylyk, temperatura, çyglylyk, ýer agyrlygy, agyrlyk güýji, toprak we suw ýaly köp faktorlara täsir edýär.Olaryň arasynda ýagtylygyň aýratyn statusy bar, sebäbi ol diňe bir ösümligiň ähli ösüş prosesine täsir etmän, ösümlik üçin fotosintez hem berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Lightagtylygyň ösümlige täsiri

Gün şöhlesiniň, howa , suwunyň, kömürturşy gazynyň we beýleki maddalaryň organiki maddalara öwrülmegi we adam bedeni tarapyndan talap edilýän kislorody boşatmagy, bu proses fotosintez bolýar, fotosintez diňe ösümlikler üçin ýokumly maddalar bilen üpjün edilmeýär, kislorodyň bölünip çykmagy hem bolýar abadançylyk we ösüş üçin ýerdäki ähli ýaşaýşyň tükeniksiz çeşmesi.

Fotosintez fotokimiki reaksiýa.Fotosinteziň täsir edýän esasy faktorlary ýagtylyk, temperatura, suw, mineral elementler we ş.m. ösümlikleriň ýagtylyk güýji hem fotosintetik tizligini gönüden-göni çäklendirýär.Aslynda ösümlik fotosinteziniň täsiri köplenç daşky gurşaw şertlerine we içerki faktorlara täsir edýär.

A (1)

Synag netijeleri, nahal ösümlikleriniň uzak möhletli garaňky şertlerde fotosintez etmeýändigini, diňe dem alýandygyny we kömürturşy gazyny goýberýändigini görkezýär.Lightagtylygyň intensiwligi artdygyça, fotosintetik tizligi hem ýokarlanýar.Lightagtylygyň intensiwligi belli bir derejä ýetende, ýapragyň fotosintetik tizligi dem alyş tizligine deňdir, ýagny dinamiki deňagramlylyk gazanylýar.Lightagtylygyň intensiwligi gaty ýokary bolsa, ýagtylygyň basylmagy bolup geçer, ýöne fotosintetik derejesi peseler.Şonuň üçin ýeterlik däl ýagtylyk we aşa köp ýagtylyk ösümlikleriň fotosintezine täsir edip biler.

1
2
Modeliň ady SKY800LITE
LED mukdary / markasy 2688 sany 301B + 3535 LED
PPF (umol / s) 2777
PPE (umol / s / W) 3.206
lm 182740
Housaşaýyş jaýy Allhli alýumin
Iň ýokary çykyş güýji 840-860W
Işleýän tok 8-16A
LED şöhle burçy 120
Ömri (sagady) 50000s
Elektrik üpjünçiligi SOSEN / JOSON
AC giriş naprýa .eniýesi 50-60HZ
Ölçegi 1125 * 1160 * 50mm
Arassa agram 7.5KG
Jemi agram 10KG
Kuwwat binasynyň ululygy 550 * 170 * 63mm
Gaplanylandan soň agram 7.5KG
Şahadatnama UL / CE / ETL / DLC
IMG_20210907_101312
IMG_20210907_101321
wunsd

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň