Biz hakda

Tople optoelektronik

2001-nji ýylda esaslandyryldy. Biz yşyklandyryş pudagynda iň täze, ýokary hilli LED yşyklandyryjy enjamlary we önümleri öndürijidiris.Productshli önümlerimiz öndürilýär, döredilýär, ýygnalýar, synagdan geçirilýär we zawodyň ygtyýarly hünärmenleri tarapyndan iň ýokary standartlara gaplanýar.

hakda

Ledzeal biziň patentimizdir.

Şeýle hem, ösen awtomatiki önümçilik enjamlary we synag enjamlary bar.18 ýyldan gowrak LED önümçilik tejribesi bolan käbir ýokary tehnologiýaly inersenerler bar.Şonuň üçin OEM & ODM hyzmaty hoş geldiňiz.Tehnologiýa gözlegleri we ösüşi, önümçilik, marketing we hyzmat birleşdirildi.

Her dürli gurşun çyralaryny ýa-da beýleki yşyklandyryjy önümleri öndürip bileris.“LED ulaldyjy çyralar” barada aýdylanda bolsa, täjirçilik we öý ösýän jemgyýet üçin “Full Spectrum LED” çyralaryny hödürleýäris.LED çyralarymyzy gün şöhlesine meňzeş etmek üçin dizaýn edýäris, sebäbi ösümliklere zerur zat.Şeýle hem, ýokary hilli ösüş spektrini, watt öndürijiligine ajaýyp PAR, ýokary öndürijilik we ygtybarlylygy her hasylda Max Yield & Superior Quality ätiýaçlandyrýarys.

Surat 2 (6)

Thehli önümler UL, ETL, CE, ROSH bilen.Önümlerimiz ýurduň dürli sebitlerine, Europeewropa we ABŞ, Awstriýa we ş.m. satyldy we içerki we daşary ýurt bazarlarynda barha köp müşderi tarapyndan ykrar edildi we öwüldi.

"Müşderi birinji, hil birinji ýerde".Esasy esas hökmünde hyzmatdaşlyk, müşderiniň göwnünden turmak we ýeňiş gazanmak "biziň gymmatlyklarymyz! Bizi saýlaň, gowulaşyň.

Surat 4 (2)

Biz bu pudakda birnäçe ýyllyk hünär tejribesi bolan professional LED lampa öndürijisidiris.Köp sergilere gatnaşdyk we Hytaýda gowy abraý we hyzmat hiline eýe.Şol bir wagtyň özünde, OEM we ODM hyzmatlaryny hem goldaýarys.Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, islän wagtyňyz bize ýüz tutup bilersiňiz.24 sagadyň dowamynda size jogap bereris we zawodymyza baryp görmegiňizi hoşal ederis.